O coachingu

Coaching to wspaniały sposób uruchamiania indywidualnych zasobów emocjonalnych i energetycznych, dający głęboki wgląd w siebie. Pobudza naszą kreatywność zwiększa siłę motywacji. Dzięki niemu budzimy się do życia, odkrywamy, co jest zgodne z naszą naturą.

Dobry coach wspiera swoich klientów w realizacji bardzo praktycznych celów i wielkich planów życiowych, pomaga w osiągnięciu spełnienia osobistego i zawodowego.

Korzyści z coachingu:

  • Określenie celów osobistych i zawodowych
  • Twórcza i konsekwentna realizacja celów
  • Odkrycie indywidualnego systemu wartości, zasobów, kompetencji, talentów
  • Poznanie tego, co nas motywuje, co jest dla nas najważniejsze, co decyduje o naszym spełnieniu
  • Zwiększenie świadomości emocjonalnej
  • Pogłębienie świadomości relacji i umiejętności ich kształtowania
  • Zbudowanie poczucia oparcia w sobie
  • Wzmocnienie indywidualnych zasobów energetycznych
  • Zwiększenie odporności na stres