Konkurs na najlepsze projekty oraz promocję kompetencji zespołów

Co roku Stowarzyszenie IPMA Polska – organizacja non-profit, której misją jest umożliwienie wymiany doświadczeń w obszarze zarządzania projektami oraz wspieranie osób i organizacji wdrażających zarządzanie projektowe, organizuje wyjątkowy konkurs – Polish Project Excellence Award.

Konkurs propaguje najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami poprzez nagradzanie doskonale zarządzanych projektów oraz docenienie prowadzących je zespołów. Celem konkursu jest nagradzanie najlepszych projektów oraz promowanie kompetencji realizujących je zespołów. Do konkursu mogą być zgłaszane różnego rodzaju projekty bez względu na ich rodzaj, wielkość, wartość czy czas trwania. Oceniany jest poziom osiągnięcia doskonałości w poszczególnych aspektach zarządzania projektem takich jak: ludzie i cele, procesy i zasoby oraz rezultaty. Asesorzy przywiązują duże znaczenie do stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu projektem.

Zgłoszony projekt poddawany jest ocenie niezależnych ekspertów z dziedziny zarządzania projektami, którzy na koniec całego procesu przygotowują obszerny raport z oceny. Wielu aplikantów z ubiegłych lat właśnie na raport asesorów czekało najbardziej, żeby potwierdzić co w projekcie było realizowane bardzo dobrze a jakie są ewentualne obszary do dalszego doskonalenia.

W latach 2016-2017 Finalistami konkursu byli: Urząd Miejski Wrocławia, Bank Zachodni WBK S.A., Kruk S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Elektrotim S.A., General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o., PORR Polska Infrastructure S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., SPRINT S.A., Atlas Sp. z o.o.,

Firmy, które aplikują do Konkursu:
otrzymują wsparcie i obiektywną wartościową ocenę od ekspertów z zakresu zarządzania projektami, którzy wskażą zarówno mocne strony projektu, jak również obszary z potencjałem do dalszego doskonalenia otrzymują indywidualny raport z oceny zgłoszonego projektu, który może stanowić podstawę do dalszego doskonalenia w obszarze zarządzania projektami w organizacji w przypadku wyróżnienia zostają docenione w branży zarządzania projektami jako profesjonaliści; nagroda jest źródłem motywacji dla całego zespołu projektowego potwierdzając jego kompetencje i dojrzałość w przypadku wejścia do grona Finalistów biorą udział w Konferencji, na której mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wymienić doświadczenia z innymi Finalistami.

Do konkursu mogą być zgłaszane zarówno projekty inwestycyjne jak i informatyczne, szkoleniowe, naukowo-badawcze czy też organizacyjne, bez względu na ich wielkość czy źródła finansowania.

Do 20 kwietnia 2018 r. należy wypełnić i przesłać wniosek aplikacyjny do konkursu.
Kontakt z Biurem IPMA Polska: Wioletta Kastrau, Dyrektor ds. rozwoju produktów i usług IPMA Polska, tel. 600509129, wioletta.kastrau@ipma.pl
Więcej informacji o konkursie:
http://www.ipma.pl/ppe-award/o-nagrodzie