Kompetencje przyszłości. Czy już je posiadasz?

Analiza, sense-making i myślenie krytyczne, zdolność do oduczania się, czy też lifelong learning.Kompetencje przyszłości. Znasz je?

Liderzy i pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na konieczność posiadania przez pracowników kompetencji przyszłości. To co obserwują od jakiegoś czasu, zwłaszcza w dobie pandemii, pozwala im przewidzieć oraz zidentyfikować zapotrzebowanie na zasoby i umiejętności, które najbardziej przydadzą się w ich organizacji w (nie)dalekiej przyszłości.

Cały artykuł przeczytasz tutaj.

Źródło: sukcespisanyszminka.pl
Fot.pexels