Rozwój umiejętności mentoringowych dla kobiet biznesu

COACHWISE MENTORING ESSENTIALSTM

MENEDŻER W ROLI PROFESJONALNEGO MENTORA BIZNESOWEGO

Opis programu

  Czym jest mentoring?

Mentoring to jedna z metod pracy rozwojowej, gdzie Mentor pomaga klientowi (Mentee) zrealizować cel zawodowy lub osobisty, korzystając ze swojego doświadczania, wiedzy, znajomości różnych modeli i procesów biznesowych oraz z uświadomionych i nieuświadomionych zasobów Mentee.

Mentor Biznesowy wspiera podopiecznego w samodzielnym odkrywaniu nowych opcji, poszerzaniu perspektywy, kreowaniu nowych rozwiązań oraz wzmacnia świadomość wpływu i osobiste przywództwo Mentee.

Mentoring biznesowy jest jedną z metod budowania kultury organizacyjnej wspierającej rozwój pracowników, ceniącej wewnętrzne zasoby i korzystającej z tego potencjału. Wspiera rozwój Talentów, wzmacnia zaangażowanie obu stron – Mentorów i Menteesów. Może być swoistym perpetuum mobile rozwoju organizacji, kiedy to Mentees stają się Mentorami dla kolejnych pracowników.

 

  Profil uczestnika
 • Eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę i doświadczenie
 • Menadżerowie, którzy chcą wspierać rozwój przywódczy w organizacji
 • Menedżerowie na poziomie Executive, którzy są gotowi do skutecznego dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą strategiczną
 • Liderzy i eksperci HR, którzy chcą tworzyć i monitorować programy mentoringowe w organizacji lub być specjalistami w tej dziedzinie
   Zakres merytoryczny
 • Przygotowanie do prowadzenia rozmów mobilizujących do autorefleksji i generowania nowych rozwiązań (umiejętności mentoringowe)
 • Nauka dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i opiniami bez narzucania rozwiązań lub sposobu myślenia
 • Budowanie tożsamości i postawy Mentora
 • Zasady budowania trwałych relacji opartych na zaufaniu i autorytecie wewnętrznym
 • Zasady stawiania celów rozwojowych
 • Scenariusz typowej sesji mentoringowej (struktura i bank pytań do zastosowania)
 • Mentoring jako proces: etapy, współpraca z interesariuszami
Standardy CoachWise™ oraz International Mentoring Association

Zakres merytoryczny programu opracowany został w oparciu o standardy edukacyjne i etyczne International Mentoring Association.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie ze wymogami kształcenia zawodowego – przygotowuje do pełnienia roli profesjonalnego mentora dzięki procesowi nauczania łączącemu teorię, studia przypadków i własną praktykę.

 

Dlaczego warto?
 • Nauczysz się prowadzenia rozmów/spotkań mentoringowych według modelu CoachWise Mentoring™
 • Będziesz rozumieć potrzeby merytoryczne Klienta i potrafić dostosować do nich swój sposób wspierania
 • Wypracujesz swój styl mentoringowy w oparciu o wiedzę i praktykę w czasie szkolenia
 • Zdobędziesz doświadczenie w prowadzeniu spotkań mentoringowych poza salą szkoleniową
 • Będziesz mógł omówić problemy z wdrażania mentoringu z doświadczonym praktykiem podczas warsztatów zdalnych
Rezultaty uczestnictwa
 • Rzetelne przygotowanie do pełnienia roli  Mentora i profesjonalnego prowadzenia spotkań mentoringowych
 • Wzrost kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych w obecnie pełnionej roli zawodowej
 • Rozwój osobistego stylu zarządzania opartego o przywództwo i świadome wywieranie wpływu
 • Nowe wykorzystanie osobistych zasobów eksperckich

Elementy programu

WARSZTATY GŁÓWNE


W FORMULE STACJONARNEJ: 

2 dni warsztatów szkoleniowych (13 godz.)

W FORMULE ONLINE:
3 dni warsztatów szkoleniowych (3 x 4,5 godz.)

 

WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE

2 zdalne warsztaty uzupełniające MasterClasses (2 godz.)

 

Monitorowana praktyka

Praca w parze (Peer-to-Peer Mentoring) z osobą z programu szkoleniowego (2 godz.)

 

Program prowadzony jest przez 2 trenerów i mentorów CoachWise™ w grupach do 14 osób.

Weź udział Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz wyślij do nas mailem.

Pobierz Program 

Skontaktuj się z nami

Lucyna Biardzka Koordynator ds. szkoleń CoachWise™ kom. +48 605 836 084 l.biardzka@coachwise.org

Bożena Prędkopowicz Menedżer Akademii CoachWise™ kom. +48 603 805 695 b.predkopowicz@coachwise.org

 Oferta cenowa

Cena katalogowa programu stacjonarnego: 2 450 PLN netto za osobę (+23% podatku VAT)

Cena katalogowa programu online: 2 250 PLN netto za osobę (+23% podatku VAT)

Rabat 5% od ceny katalogowej przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem.

 

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych oraz cateringu.

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych.W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Kontakt: Lucyna Biardzka / 605 836 084 / l.biardzka@coachwise.org

 

Najbliższe terminy szkoleń

Zarezerwuj miejsce na 21 dni przed szkoleniem  – ODBIERZ 5% RABATU

 

24 – 25 listopada 2022, godz. 9.00 – 17.00 (stacjonarnie) 

 

27 – 28 stycznia 2023, godz. 9.00 – 17.00 (stacjonarnie)
29 – 31 maja 2023
, godz. 9.00 – 13.30 (online)    

 

Zespół programu

Agnieszka Jagoda Inglik, Coach ICF MCC / Mentor / Trener

 

Ireneusz Zyzański, Coach / Mentor / Trener

 

Joanna Sosnowska, HR Mentor