13 rzeczy, których nie robią silne psychicznie kobiety

Odkąd zaczęłam mówić o sile psychicznej, kobiety zadają mi mnóstwo pytań, które nabierają szczególnego znaczenia w świetle rewelacji wychodzących na jaw w ruchu #MeToo. To chociaż zasady dotyczące siły psychicznej są dla każdego takie same, niewątpliwie kobiety doświadczają innych nacisków społecznych niż mężczyźni. W rezultacie wpadamy w swoje własne, typowo kobiece złe przyzwyczajenia, od których jest wolna druga połowa ludzkości.

Tak pisze we wstępie do swojej książki 13 rzeczy, których nie robią silne psychicznie kobiety Amy Morin. Po osobistej tragedii Amy napisała do siebie list o wszystkich złych nawykach, które nie pozwalały jej wyjść z depresji. W ten sposób powstała lista „13 rzeczy, których nie robią silni psychicznie ludzie”. Na tej podstawie autorka zaczęła doskonalić swój każdy dzień. Gdy opublikowała o tym artykuł, przeczytało go ponad 50 milionów osób. Gdy wydała pierwszą książkę, zwróciły się do niej z prośbą o wsparcie liczne kobiety, dla których odzyskanie siły psychicznej było ważne ale trudne.  Amy odpowiedziała na ich apel i napisała książkę, która w 13 krokach inspiruje kobiety do budowania i wzmacniania siły psychicznej.

Każdy rozdział opowiada o jednej (z trzynastu właśnie) zasad tworzenia tej siły. Autorka zwraca uwagę na trzy czynniki, które wpływają na siłę lub jej brak: myśli (nasz wewnętrzny monolog), uczucia (świadomość swoich emocji) oraz zachowania, czyli aktywna (a nie bierna) postawa. Książka zaczyna się rozdziałem pt.:”Nie porównuj się z innymi”.  Porównywanie często prowadzi do braku pewności siebie, niewiary w swoją sprawczość, umniejszania swojej wartości – a co za tym siły.  Dlatego warto nad tym popracować, choćby przeformułowując język porównań czy oddzielając fakty od opinii. Dobry początek prawda?

13 rzeczy, których nie robią silne psychicznie kobiety, Amy Morin, wyd. Galaktyka

/Fot. OnessAproach